მთავარი გვერდი   |   ჩვენს შესახებ   |   ჩვენი ჟურნალი   |   უსგ   |   ფორუმი   |   არქივი   |   კონტაქტი GEO   |   ENG   |   RUS        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ბაკურიანი - 2013  
 
ჩაქვი - 2013  
 
სიდე - 2013  
 
ბაკურიანი - 2014  
 
ჩაქვი - 2014  
 
ბაკურიანი - 2015  
 
ჩაქვი - 2015  
 
ბაკურიანი - 2016  
 
ჩაქვი - 2016  
 
ბაკურიანი - 2017  
 
ჩაქვი - 2017  
 
ბაკურიანი - 2018  
 
ჩაქვი - 2018  
 
ბაკურიანი - 2019  
 
ჩაქვი - 2019  
 
ბაკურიანი - 2020  
 
ჩაქვი - 2020  
საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაციის ვებგვერდი ©