ჩვენს შესახებ   |   კონფერენციები   |   ჩვენი ჟურნალი   |   უსგ   |   ფორუმი   |   არქივი   |   კონტაქტი GEO   |   ENG   |   RUS        
 
პირველადი შეტყობინების ბეჭდვითი ვერსია

კონფერენციის სარეგისტრაციო ფორმა

ინფორმაცია სპონსორობისთვის

მოხსენების სქემა

კლინიკური შემთხვევის სქემა

ICD-10 კლასიფიკატორი

ICPC-2 კლასიფიკატორი

ასოციაციაში გაწევრიანება

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ძვირფასო კოლეგა!

გვაქვს პატივი გაცნობოთ, რომ 2014 წლის 14-23 თებერვალს დაბა ბაკურიანში საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია ატარებს IV პოლიპროფილურ გაერთიანებულ სამედიცინო კონფერენციას:

კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები

გაერთიანებული კონფერენციის ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება 3 დამოუკიდებელი კონფერენცია:

  • ენდოკრინული დაავადებების თანამედროვე ასპექტები
  • ალერგოლოგია და კლინიკური იმუნოლოგია ზოგად საექიმო პრაქტიკაში
  • დიაგნოსტიკური მედიცინა

კონფერენცია აკრედიტებულია თსსუ-ს დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის მიერ, გაერთიანებული კონფერენციის ყველა რეგისტრირებულ მონაწილეს მიენიჭება 45 კრედიტ-ქულა და გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი.

კონფერენციის მიზანია ჩვენს ქვეყანაში კლინიკური მედიცინის სხვადასხვა სპეციალობებსა და სუბსპეციალობებში საერთაშორისო სტანდარტებისა და გაიდლაინების დამკვიდრების ხელშეწყობა და სპეციალისტთა შორის პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება. კონფერენციის თემატიკა მოიცავს დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორებში (ICD10; ICPC2) შემავალ სიმპტომებს, სინდრომებს და ნოზოლოგიებს, ასევე, ლაბორატორიული მედიცინის, კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და ფარმაციის იმ საკითხებს, რომლებიც აქტუალურია პრაქტიკული მედიცინისთვის.

ფორუმზე წარმოდგენილი იქნება სამედიცინო და კოსმეტოლოგიური ცენტრების, ფარმაცევტული კომპანიების პროდუქცია, ინოვაციები და პროგრამები.

გარდა ამისა, კონფერენციაზე დამსწრეებს შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ მრავალფეროვან კულტურულ პროგრამებში (მუსიკალური საღამოები, სპორტული ღონისძიებები); მოისმინონ ხელოვნების, პოლიტოლოგიისა და ისტორიის სფეროში მოღვაწე ქართველი სპეციალისტების საინტერესო ლექციები.

საორგანიზაციო კომიტეტი გიწვევთ ამ ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად მომხსენებლის, თანამომხსენებლის, მსმენელის და/ან სპონსორის სტატუსით.

კონფერენციის ჩატარება დაგეგმილია სასტუმრო „თბილისის“ საკონფერენციო დარბაზში. მონაწილეები განთავსდებიან ამავე და მასთან მიმდებარე სხვა, ასევე მაღალი კლასის სასტუმროებში ექსკლუზიური ფასდაკლებით.

სასტუმრო „თბილისის“ სრული საგზურის ღირებულებაა 600 ლარი. 7-11 წლის ასაკის ბავშვებისთვის გათვალისწინებულია 30%-იანი ფასდაკლება (420 ლარი). 0-6 წლის ასაკის ბავშვებისთვის - უფასო. ).

სასტუმრო „პრემიერ-პალასში“ მონაწილეები განთავსდებიან 13-დან 22 თებერვლამდე.
სრული საგზურის ღირებულებაა 630 ლარი (14-დან 22 თებერვლამდე (8 დღე) - 560 ლარი).
4-8 წლის ასაკის ბავშვებისთვის გათვალისწინებულია 50%-იანი ფასდაკლება. 0-3 წლის ასაკის ბავშვებისთვის - უფასო.
).

შესაძლებელია ადგილების წინასწარი დაჯავშნა. ჯავშანის ღირებულება - 70 ლარი (ჯავშანის თანხა შედის საგზურის ღირებულებაში.

ჩვენი საბანკო რეკვიზიტებია:
მიმღები ბანკი: თი-ბი-სი ბანკი;
ბანკის კოდი: TBCBGE22;
მიმღები: საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია;
ანგარიშწორების ანგარიში: GE 37 TB 7795 0360 2010 0001

ვინაიდან მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია, გთხოვთ, დროულად შეგვატყობინოთ თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ, შეავსოთ ეს სარეგისტრაციო ფორმა და მოგვაწოდოთ არაუგვიანეს 10 იანვრისა ასოციაციის ოფისში:
თბილისი, ქავთარაძის 16, DKC, შ.პ.ს. „დეკა“ (ყოფილი „სამკურნალო კომბინატი”),
ოთახი 322, 17 სთ-დან 19 სთ-მდე; ტელ.:
555 70 20 20 ან
555 20 60 60 (სოსო დონღუზაშვილი)
555 22 11 88 (ნანა გვეტაძე)
599 22 22 03 (ნანა თვალავაძე)
551 57 45 22 (ბორის კორსანტია - სამეცნიერო პუბლიკაციებთან დაკავშირებული საკითხები)
ან ელექტრონული ფოსტით მისამართზე: info@postdiplom.ge

გისურვებთ წარმატებას და ველით თქვენთან შეხვედრას!

 

 

კონფერენციის პროგრამა

 
 


ასოციაციის პრეზიდენტი
პროფ. ალექსანდრე თელია


ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი
პროფ. გურამ დავითაია

 

კონფერენციის სამეცნიერო დირექტორი
პროფ. ბორის კორსანტია

 

* * *   * * *   * * *

Dear colleagues!

Georgian Physicians Postgraduate Association would like to invite you to attend the joint scholarly practical conference
"INTERNATIONAL STANDARDS OF CLINICAL PRACTICE".

Conference is being held February 14-23, 2014 in the Bakuriani (Georgia), which is very popular as a winter resort and ski sports center. Bakuriani is a place where often held international and local scholastic forums in which actively participate the leading scientists from different countries, in particular representatives of clinical and experimental medicine.

The purpose of the conference is to familiarize and introduction into practical medicine in our country international standards and guideline of different specialties and subspecialty, giving lectures and seminars for the advanced training of physicians, the exchange work experience between specialists from Georgia and other countries on these issues.

Within the joint conference will feature 3 independent conference:
"Modern aspects of neuro-endocrine diseases",
"Allergy and Clinical Immunology in medical practice",
"Diagnostic medicine"
.
The Conference is accredited by the Institute of Postgraduate Medical Education and Continuing Professional Development of Tbilisi State Medical University. All registered participants of joint conference will be awarded 45 credit-points, with the issuance of the relevant certificate.

Subjects of the conference will primarily be determined International Standard Classification of Diseases (ICD10 and ICPC2) and entering into them nosology, symptoms and syndromes, and also the challenges of laboratory diagnostics, clinical pharmacology and pharmacy, that are relevant for the practical medicine.

More than 200 doctors will be participate in a forum, among them are leading medical scientists and pharmacists, students and residents. Will be presented the products, innovations and programs of medical and cosmetology centers, as well representatives of world leading pharmaceutical companies in Georgia.

Organizing Committee invites you to take part in the conference as a sponsor, the exclusive company representative, scientific lecturer, head of the master class, of training course or as in status of the listener (the participants will be certificated).

Within the conference will also be conducted scientific sessions on topical issues medicine. Conference materials will be published in the special refereed journal and web formats.

They will have opportunity to participate in sporting and cultural activities, meet with the figures of Georgian art and literature, with historians and politicians, acquainted with traditions and culture of Georgia.

Participants will be accommodated in the hotel "Tbilisi" and in other comfortable hotels, at exclusive low prices (Cost of hotel accommodation and participation in the conference for 10 days – USD 360).

 
 
 

* * *   * * *   * * *

Дорогие коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что Грузинская Ассоциация постдипломного образования врачей 14-23 февраля 2014 года проводит объединенную научно-практическую конференцию
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ».

Конференция проводится в Бакуриани (Грузия), который пользуется большой популярностью как зимний курорт и горнолыжный спортивный центр. Кроме этого, в Бакуриани часто проводились международные и всесоюзные научные форумы, в которых активное участие принимали ведущие ученые из разных стран мира, в частности представители клинической и экспериментальной медицины.

В рамках объединенной конференции будут представлены 3 независимых конференции:
«Современные аспекты нейро-эндокринных заболеваний»,
«Аллергология и клиническая иммунология в практике врача»,
«Диагностическая медицина».

Целью конференции является ознакомление и внедрение в практическую медицину нашей страны международных стандартов и гайдлайнов различных специальностей и субспециальностей, проведение лекций и семинаров для повышения квалификации врачей, обмен опытом работы между специалистами из Грузии и других стран.

Конференция аккредитирована Институтом постдипломного медицинского образования и непрерывного профессионального развития Тбилисского государственного медицинского университета. Всем зарегистрированным участникам объединенной конференции будут присвоены 45 кредит-баллов, с выдачей соответствующего сертификата.

Тематика конференции в первую очередь определяется Международными Классификаторами Заболеваний (ICD10 и ICPC2) и входящими в них нозологиями, симптомами и синдромами, а также теми проблемами лабораторной диагностики, клинической фармакологии и фармации, которые актуальны для практической медицины.

Организационный комитет приглашает Вас принять участие на конференции в качестве научного докладчика, руководителя мастер-класса, треннинг-курса, или в статусе слушателя (что будет подтверждаться соответствующими сертификатами).

В рамках конференции будут проводиться научные сессии по актуальным вопросам медицины. Материалы конференции будут публиковаться в специальном реферированном журнале и веб-формате.

Участникам конференции предоставляется возможность ознакомиться с традициями и культурой грузинского народа, встретиться с известными деятелями искусства и литературы, с историками и политиками, принять участие в спортивных и культурных мероприятиях.

Участники будут размещены в комфортабельных гостиницах, по эксклюзивно низким ценам. Стоимость путевки (10 дней/9 ночей) – 360 долларов США.

 
 
 

* * *   * * *   * * *

ჩვენი კონფერენციები
 
 

 
 

სასტუმრო "თბილისის" ფოტოები
 
 

საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაციის ვებგვერდი ©