ჩვენს შესახებ   |   კონფერენციები   |   ჩვენი ჟურნალი   |   უსგ   |   ფორუმი   |   კონტაქტი GEO   |   ENG   |   RUS        
 
პირველადი შეტყობინების ბეჭდვითი ვერსია

კონფერენციის სარეგისტრაციო ფორმა

ინფორმაცია სპონსორობისთვის

მოხსენების სქემა

კლინიკური შემთხვევის სქემა

ICD-10 კლასიფიკატორი

ICPC-2 კლასიფიკატორი

ასოციაციაში გაწევრიანება

 

 
 
 
 
  ჟურნალი
"კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა"
 
 
 
 
 
 
 

საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაციის ვებგვერდი ©