მთავარი გვერდი   |   ჩვენს შესახებ   |   ჩვენი ჟურნალი   |   უსგ   |   ფორუმი   |   არქივი   |   კონტაქტი GEO   |   ENG   |   RUS        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

სამედიცინო განათლების და მტკიცებითი მედიცინის ასოციაცია
Association of Medical Education and Evidence-Based Medicine

საიდენტიფიკაციო კოდი / ID:   404 960 397

პრეზიდენტი: პროფ. ალექსანდრე თელია
სამეცნიერო დირექტორი: პროფ. ბორის კორსანტია

მისამართი:
საქართველო, ქ. თბილისი, 0177, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 36.

ტელ./Tel.:   (+995) 555 70 20 20;   (+995) 555 20 60 60;
ელ.ფოსტა/ E-mail:   info@postdiplom.ge
ვებ-გვერდი/web-site:   www.postdiplom.ge

 

საბანკო რეკვიზიტები (სალარე ანგარიში):

მიმღები ბანკი: "თი-ბი-სი ბანკი"
ბანკის კოდი: TBCBGE22
მიმღების დასახელება:
სამედიცინო განათლების და მტკიცებითი მედიცინის ასოციაცია (ID: 404960397)
ანგარიშის ნომერი: GE 37 TB 7795 0360 2010 0001

 

საკონტაქტო პირები:

სოსო დონღუზაშვილი: 555 20 60 60;
ლიზი გიგოლაშვილი: 555 70 20 20
ნანა გვეტაძე: 555 22 11 88
ნანა თვალავაძე: 599 22 22 03
ბორის კორსანტია: 551 57 45 22 (სამეცნიერო პუბლიკაციებთან დაკავშირებული საკითხები; ელ-ფოსტა: boriskorso@yahoo.com)

სამედიცინო განათლების და მტკიცებითი მედიცინის ასოციაციის ვებგვერდი ©